Blog ondernemend LEIDEN: Invloed

Kijk, dat is er nu eens van ons! AREA071 in 1 van haar hoogst eigen personen heeft zijn tweede blog op www.ondernemendleiden.nl geplaatst:

Inwoners worden steeds meer geconfronteerd met de gevolgen van de crisis. Voornamelijk door het inperken schulden door middel van verplicht aflossen, geen renteaftrek op aflossingsvrije hypotheken en afschrikwekkende correspondentie van hypotheekverstrekkers en verzekeraars. Ondernemers hebben te maken met zich terugtrekkende banken, teruglopende financieringsmogelijkheden en dalende omzet.

Huizenmarkt op slot, bouw- en aanverwante sectoren hebben het zwaar en de detailhandel zucht.. Wat doen gemeenten? Gewoon structureel gelijk of zelfs meer uitgeven. En hebben ze een tekort, dan verhogen ze toch gewoon de OZB? De onlangs in Leiderdorp doorgevoerde stijging van 2% blijkt in de praktijk voor niet particulieren gewoon op een 11% hoger tarief uit te komen, ga dat maar eens uitleggen. Terwijl je ook als gemeente minder moet en kunt uitgeven.

Ondernemend Lijden wordt het zo langzamerhand. Als ondernemer en politicus zijn beide werelden wel eens lastig met elkaar te rijmen. De politiek heeft haar mondvol over binden, boeien, stimuleren, faciliteren, wenkend perspectief, enzovoort. Maak het waar. Maak het concreet. Gelukkig zijn er natuurlijk ook hoopvolle initiatieven en ontwikkelingen. Ik noem bijvoorbeeld de heropende gesprekken mbt bereikbaarheid tussen Leiderdorp en Leiden en de regionale economische agenda. Ook de urgentie met betrekking tot de detailhandel en bedrijventerreinen wordt steeds vaker onderschreven.

Over een jaar en een beetje staan de gemeenteraadsverkiezingen weer voor de deur. Terug naar het ideaal en dus liberaal wat mij betreft. Voor de ondernemers. En vooral het MKB. De motor van iedere en vooral de lokale economie. Prioriteiten stellen dus. Wie heeft daar dan invloed op? U natuurlijk. Als lezer, als ondernemer maar ook als kiezer. Ik pleit ervoor om strategisch te stemmen. Maar dan wel op diegene met een duurzame lange termijn visie en dito strategie. Die nu eens niet oproept tot symbool- en incidentenpolitiek en die geen populistische oneliners uitslaat. Besturen is een vak en dient men uiterst serieus te nemen.

De 50 invloedrijkste Leidenaren staan in een glossy. Op zich goed dat er relatief weinig politici in staan. Besturen is geen showbizz. Kijk maar naar de recente excessen in bijvoorbeeld het welzijn, het onderwijs, de zorg en bij woningcorporaties. Bestuurders mogen best een beetje grijs en bescheiden zijn.

Ondergetekende staat met zijn partners bij AREA071 op nummer 49 van de lijst van invloedrijkste Leidenaren. Dat is voor een Leiderdorper uiteraard lang niet slecht..

De lijst moet men niet te serieus nemen maar is wel goed voor het ego. En dat mag natuurlijk best, met al mijn maatschappelijk verantwoorde voornemens en principes. Gelet op komende feestdagen mag men onder (die) invloed verkeren.

De twee laatste blogs op deze website beginnen beide met de woorden ‘bruggen slaan’, tevens de slogan van het regeringsakkoord. Wat mij betreft geldt dat die bruggen er in de regio Leiden al lang zijn. Zeker tussen Leiden en Leiderdorp. Ze worden alleen nog niet gebruikt.

Fijne dagen.

AREA071 doet mee: Nationale Coach Dag

Spijkers met koppen op je goede voornemens
Zet 19 januari de eerste stap Lees meer

Leiden Intobusiness, de 50 invloedrijksten….

Tot onze grote verbazing bevond het management van AREA071 zich prompt op plaats 49 van de lijst met meest invloedrijke Leidenaren. Nieuwkomers.. Wij zijn uiteraard zeer blij met deze vermelding en zien het als waardering voor het vele werk dat wij in ons concept stoppen. Een concept dat goed op weg is maar nog vele stappen moet zetten om echt succesvol genoemd te kunnen worden. Wij blijven nederig en worden pas arrogant wanneer wij in de top 20 terecht zijn gekomen. At your service!

Mixed emotions

AREA071 pionier en rasondernemer Jorrit van de Walle gaat AREA071 verlaten. Dat lijkt slecht nieuws maar is het natuurlijk niet! Na een stormachtige ontwikkeling heeft Jorrit een enorme kans gegrepen en treedt toe tot het management van HC&H Consultants. Feitelijk is het onze eerste starter die succesvol doorstroomt. Wij zijn dan ook bedroefd om zijn aanstaande vertrek, trots op het feit dat hij zo snel deze uitdagende stap heeft kunnen en mogen zetten en zeer dankbaar voor zijn bijdrage aan AREA071. Jorrit is deelnemer van het eerste uur en heeft een groot aandeel gehad in de laatste fase van ontwikkeling van ons concept en zijn enthousiasme naar anderen toe werkt nog steeds aanstekelijk. Lees meer

Starter Audittrail groeit uit zijn jasje: Toetreding Jorrit van de Walle tot managementteam HC&H

Met ingang van 1 januari 2013 zal Jorrit van de Walle toetreden tot het management van HC&H Consultants. Met de komst van Jorrit kunnen zij met zijn specialistische kennis de volgende stap zetten op het vlak van Risicomanagement, Informatiebeveiliging en het optimaliseren van bedrijfs- en informatieprocessen. Het zijn met name deze onderwerpen die vandaag de dag volop in de schijnwerpers staan en meer en meer aandacht behoeven. Lees meer

Twitterwall

Afgelopen woensdag vond de netwerkbijeenkomst van LOV Leiderdorp bij AREA071 plaats. Een goede opkomst en erg gezellig, daar was iedereen het wel over eens. Wij zijn erg blij met de mogelijkheid om dit soort bijeenkomsten te verzorgen. Het zorgt er namelijk voor dat AREA071 en het concept steeds bekender wordt. Omdat wij erg houden van hightech en onze gasten graag leuke dingen aanbieden hadden wij deze keer een heuse twitterwall opgesteld. Gasten konden in realtime berichten plaatsen die voorzien van profielfoto in kleur op het grote scherm verschenen. Dit was zo’n succes dat zelfs mensen die niet aanwezig waren talloze tweets hebben geplaatst, waarvan de foto’s weer werden doorgetwitterd.

Wat is een goede flexplek?

Onze partner en bemiddelaar in kantoor-, vergaderruimte en flexplekken Deskbookers.com stelde de volgende 5 punten op om tot een goed aanbod op het gebied van flexplekken te komen. Wij van AREA071 gingen op onderzoek uit en bekeken of wij aan deze punten voldoen: Lees meer