Blog ondernemend LEIDEN: Invloed

Kijk, dat is er nu eens van ons! AREA071 in 1 van haar hoogst eigen personen heeft zijn tweede blog op www.ondernemendleiden.nl geplaatst:

Inwoners worden steeds meer geconfronteerd met de gevolgen van de crisis. Voornamelijk door het inperken schulden door middel van verplicht aflossen, geen renteaftrek op aflossingsvrije hypotheken en afschrikwekkende correspondentie van hypotheekverstrekkers en verzekeraars. Ondernemers hebben te maken met zich terugtrekkende banken, teruglopende financieringsmogelijkheden en dalende omzet.

Huizenmarkt op slot, bouw- en aanverwante sectoren hebben het zwaar en de detailhandel zucht.. Wat doen gemeenten? Gewoon structureel gelijk of zelfs meer uitgeven. En hebben ze een tekort, dan verhogen ze toch gewoon de OZB? De onlangs in Leiderdorp doorgevoerde stijging van 2% blijkt in de praktijk voor niet particulieren gewoon op een 11% hoger tarief uit te komen, ga dat maar eens uitleggen. Terwijl je ook als gemeente minder moet en kunt uitgeven.

Ondernemend Lijden wordt het zo langzamerhand. Als ondernemer en politicus zijn beide werelden wel eens lastig met elkaar te rijmen. De politiek heeft haar mondvol over binden, boeien, stimuleren, faciliteren, wenkend perspectief, enzovoort. Maak het waar. Maak het concreet. Gelukkig zijn er natuurlijk ook hoopvolle initiatieven en ontwikkelingen. Ik noem bijvoorbeeld de heropende gesprekken mbt bereikbaarheid tussen Leiderdorp en Leiden en de regionale economische agenda. Ook de urgentie met betrekking tot de detailhandel en bedrijventerreinen wordt steeds vaker onderschreven.

Over een jaar en een beetje staan de gemeenteraadsverkiezingen weer voor de deur. Terug naar het ideaal en dus liberaal wat mij betreft. Voor de ondernemers. En vooral het MKB. De motor van iedere en vooral de lokale economie. Prioriteiten stellen dus. Wie heeft daar dan invloed op? U natuurlijk. Als lezer, als ondernemer maar ook als kiezer. Ik pleit ervoor om strategisch te stemmen. Maar dan wel op diegene met een duurzame lange termijn visie en dito strategie. Die nu eens niet oproept tot symbool- en incidentenpolitiek en die geen populistische oneliners uitslaat. Besturen is een vak en dient men uiterst serieus te nemen.

De 50 invloedrijkste Leidenaren staan in een glossy. Op zich goed dat er relatief weinig politici in staan. Besturen is geen showbizz. Kijk maar naar de recente excessen in bijvoorbeeld het welzijn, het onderwijs, de zorg en bij woningcorporaties. Bestuurders mogen best een beetje grijs en bescheiden zijn.

Ondergetekende staat met zijn partners bij AREA071 op nummer 49 van de lijst van invloedrijkste Leidenaren. Dat is voor een Leiderdorper uiteraard lang niet slecht..

De lijst moet men niet te serieus nemen maar is wel goed voor het ego. En dat mag natuurlijk best, met al mijn maatschappelijk verantwoorde voornemens en principes. Gelet op komende feestdagen mag men onder (die) invloed verkeren.

De twee laatste blogs op deze website beginnen beide met de woorden ‘bruggen slaan’, tevens de slogan van het regeringsakkoord. Wat mij betreft geldt dat die bruggen er in de regio Leiden al lang zijn. Zeker tussen Leiden en Leiderdorp. Ze worden alleen nog niet gebruikt.

Fijne dagen.