Starter Audittrail groeit uit zijn jasje: Toetreding Jorrit van de Walle tot managementteam HC&H

Met ingang van 1 januari 2013 zal Jorrit van de Walle toetreden tot het management van HC&H Consultants. Met de komst van Jorrit kunnen zij met zijn specialistische kennis de volgende stap zetten op het vlak van Risicomanagement, Informatiebeveiliging en het optimaliseren van bedrijfs- en informatieprocessen. Het zijn met name deze onderwerpen die vandaag de dag volop in de schijnwerpers staan en meer en meer aandacht behoeven.

Jorrit heeft zich via zijn bedrijf Audittrail gespecialiseerd in het inrichten en herinrichten van bedrijfsprocessen op het snijvlak van Business en IT. Daarnaast is hij gecertificeerd ISO9001:2008 lead-auditor en lead-auditor informatiebeveiliging (ISO27001:2005). Hij is tevens betrokken bij de ontwikkeling van Business & IT leergangen bij een aantal Hogescholen en hij heeft ruime ervaring op het gebied van business process management, (continue) procesverbeteringen en -veranderingen bij corporaties, gemeenten en zorginstellingen.

De samenwerking met BITTI op het vlak van onderzoek naar trends en benchmarking zal ongewijzigd worden voortgezet.

HC&H Consultants maakt met haar zusterorganisaties HC&H Klantadvies en HC&H Competenties onderdeel uit van HC&H Consultants Holding B.V., een landelijk werkend adviesbureau voor woningcorporaties. Samen met onze klanten werken wij aan oplossingen voor hun vraagstukken. Van strategisch advies, applicatieselecties en – implementaties, procesoptimalisatie, fusies, klantgerichter werken tot het selecteren van tijdelijk en vast personeel. Ieder HC&H’er op zijn eigen vakgebied. Maar altijd pragmatisch en met oog voor uw doelstellingen. Voor veel corporaties zijn wij een bekend gezicht. Als consultant, projectleider, trainer, coach, interimmer of functioneel beheerder. Mensen met ideeën!