Eureka: Het succes van AREA071 nu ook wetenschappelijk verklaard!

Freelancers zijn succesvoller als ze een kantoorruimte met elkaar delen in plaats van alleen vanuit huis te werken. Gedeelde kantoorruimte helpt freelancers bij het vinden van een baan, het vormen van professionele netwerken en het stimuleren van zakelijke kennis. Uit wetenschappelijk onderzoek van Universitair hoofddocent Vareska van de Vrande van Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM) blijkt dat coworking een aantoonbaar positieve bijdrage levert aan de positie van freelancers in de Nederlandse samenleving.

Freelancers en zelfstandigen maken in toenemende mate gebruik van flexibele werkplekken. Een populaire trend is de ‘flexwerkplek’, een kantoorruimte speciaal opgezet voor professionals van uiteenlopende disciplines om bij elkaar te komen en de werkruimte te delen. Deze ondernemers geven voorkeur aan werken op een centrale plek met anderen dan aan alleen thuis werken, ‘coworking’.

Vinden opdrachten
Vareska van de Vrande deed onderzoek naar de effecten van ‘coworking’. Ze verzamelde voor haar onderzoek de antwoorden van meer dan 500 gebruikers van het Nederlandse coworking platform Seats2meet.com (S2M). Uit het onderzoek blijkt dat één op de acht respondenten via deze flexwerkplekken een nieuwe baan of een tijdelijke opdracht vond. Een op de vier gebruikers meldde dat hij een zakelijke partner had gevonden of een samenwerking met andere ondernemers was aangegaan. De helft van de respondenten gaf aan dat zijn zakelijke kennis – zoals het correct invullen van belastingpapieren – in belangrijke mate was toegenomen.

Mensen om zich heen
Veel respondenten zeiden verder dat ze geen eigen kantoor nodig hebben, maar willen wel gaven wel aan dat ze mensen om zich heen wilden of het gevoel wilden hebben naar hun werk te gaan. Dit wordt weerspiegeld in de motivatie om een werkplek te boeken: de meest voorkomende reden was een verandering van werkomgeving (40 procent), direct gevolgd door het antwoord dat men geen eigen kantoor bezit (19 procent) en flexibeler zijn wat betreft locatie en werktijden (16 procent). Andere redenen waren de mogelijkheid om met anderen van gedachten te wisselen en kennis te delen en de centrale locatie van de flexwerkplek.

De onderzoekers stellen dat de grote diversiteit aan gebruikers van de flexwerkplekken, met hun uiteenlopende beroepen, het makkelijker maakt nieuwe contacten aan te knopen met potentiële klanten, nieuwe zakenpartners en nieuwe collega’s. Aan het onderzoek werkten tevens universitair hoofddocent Niki Hynes van de Curtin Business School, Australië en Katrin Burmeister, universitair docent bij RSM, mee.

bron: Erasmus University

En kun jullie nagaan dat AREA071 al het bovenstaande aanbiedt en daarbij ook nog jouw eigen vaste werkplek…