Stilte door de storm…

Oftewel het stormt bij AREA071. Het is even stil geweest aan het nieuwsfront. Die stilte is geenszins representatief voor ons concept. De ontwikkelingen bij ons zijn de afgelopen weken in een stroomversnelling terecht gekomen. En dat op een aantal gebieden. Het aantal starters dat deelneemt aan het concept is explosief gestegen. Tevens wordt hard gewerkt aan de uitbreidingsplannen op de huidige locatie. Daarbij nadert ook ons nieuwe format AREA Essentials voltooiing en is een eerste uitvoering hiervan op handen. Tenslotte is de relatie met partner Hogeschool Leiden flink geïntensiveerd.

Over al deze zaken zullen wij de komende dagen, weken en maanden nieuwsberichten publiceren. We hebben zoals gezegd content genoeg!

Zien is geloven…