Economie071

‘Een plek in de top van Europese kennisregio’s, dat is een positie die we als Leidse regio hebben op het vlak van life sciences. Maar ook een plek die we elke dag moeten bevechten, omdat andere topregio’s eveneens trekken aan talenten en bedrijven. De Leidse regio is een talenten regio. Wij vinden het een uitdaging om het MKB van de regio mee te laten profiteren van de sterke top. Nieuwe banen op alle niveaus en een arbeidsmarkt die klaar is voor de toekomst, dat is ons doel. Daar horen bij: onderwijs en ondernemerschap dat vooruitloopt op vragen en eisen vanuit de samenleving in 2020. En een vestigingsklimaat dat uitnodigt om te ondernemen en om je thuis te voelen.’ Aldus de eerste regels in de testversie van de regionale economische agenda, oftewel Economie071.

Vanuit AREA071 juichen wij dit initiatief en beter nog, de schaal waarop de agenda is gebaseerd, van harte toe. Gemeentegrenzen in de regio 071 dienen slechts nog als herinnering aan lang vervlogen tijden en men trekt zeer terecht de conclusie dat de majeure dossiers op economisch vlak (waaronder ook infrastructuur, detailhandelsbeleid en ruimtelijke ordening) in combinatie met de ontwikkelingen binnen en tussen overheid, onderwijs en ondernemers gemeente en wellicht zelfs regio overstijgend zijn. Wat ons betreft een uitstekend uitgangspunt om dit vanuit een in onze visie logisch geheel te benaderen. Wij dragen graag ons steentje bij en zijn dan ook verheugd en vereerd met een mooie vermelding binnen de peiler ‘ondernemerschap en starters’ in deze testversie van de agenda. Het vervolg komt dit najaar aan de orde:

‘Met gepaste trots presenteren wij u voorliggende Economische Agenda voor de Leidse Regio. Dit is het resultaat van een half jaar intensieve samenwerking tussen vijf 071-gemeenten en vertegenwoordigers van ondernemerskoepels, onderzoek en onderwijs. Die samenwerking heeft al veel inspiratie opgeleverd. Het resultaat is een visie waarop we elkaar als bestuurders kunnen vinden en een groslijst van acties die we komende jaren samen zouden kunnen oppakken. Dat neemt niet weg dat we ook graag met u -onze achterban- de dialoog aangaan om van u te horen of u zich kunt vinden in de lijnen naar de toekomst en de uitwerking daarvan. Vandaar deze testversie. Wat zijn uw prioriteiten? Het najaar van 2013 wordt gebruikt voor de dialoog met de gemeenteraden en de achterbannen van ondernemers- en kennisinstellingen. Uw input verwerken we in de uiteindelijke Economische Agenda Leidse Regio: Kennis & Werk #071. Maar ondertussen gaan wij we al aan de slag met de acties die we de afgelopen maanden in gang hebben gezet. Immers, mensen maken samen de regio.’

Hiermee sluit het voorwoord van de voorlopige agenda Economie071. Als AREA071 sluiten wij ons zoals gezegd volledig aan bij de uitgangspunten van de agenda. Wij hopen dat in de afstemming met de diverse achterbannen, maar met name in de raden van de 071-gemeenten, het gezond verstand zal zegevieren en de regionale gedachte zal worden omarmd. Omdat die nu eenmaal de meest logische is. Tevens zouden wij graag zien dat een aantal volgens ons wat minder kansrijke zogeheten quick wins wordt los gelaten. Een goed voorbeeld hiervan is de realisatie van een vrij toegankelijk WIFI netwerk. Dit is inmiddels volledig achterhaald.