Bouwen aan succes

Naarmate de opening dichter bij komt neemt de spanning toe. De verbouwing van ons prachtige pand verloopt volgens schema en binnen budget, wat dat betreft helemaal in lijn met het nieuwe gemeentehuis in Leiderdorp. Jullie begrijpen dat wij haast niet meer kunnen wachten om onze starters te verwelkomen en samen verder te bouwen aan wederzijds succes. Want daar doen wij van AREA071 het allemaal voor: het succes van jullie, onze starters, zzp-ers en partners.

Daarnaast treden wij nu steeds meer naar buiten met nieuws over vorm en inhoud van ons concept. De AREA zelf, onze partners, onze starters, de wervingscampagne en de activiteiten & events waarbij wij zeer nauw zijn betrokken zijn onderwerpen die wij nu dagelijks zullen belichten. Wij zijn blij met het enthousiasme van iedereen die wij spreken!

Tenslotte roepen wij starters en zzp-ers op om zich aan te melden voor ons panel, waarmee wij graag willen sparren over ons concept en alle aspecten daarvan. Meedoen en meebeslissen. Uiteraard zetten wij daar iets tegenover; binnenkort maken wij enkele aantrekkelijke prijzen bekend die onder de panelleden worden verloot. ZZPanel dus…