Its number two: Praktijk OP

Het kan niet OP.. Hierbij dan ook starter nummer 2: Praktijk OP. Deze dames hebben zich gespecialiseerd in het vroegtijdig behandelen van eetstoornissen en bijbehorende problematiek bij jongeren van 12 tot 18 jaar. De training is voor jongeren die problemen ervaren op het gebied van zelfvertrouwen, laag zelfbeeld en assertiviteit welke zich uiten in het eetpatroon.

Iedereen is dagelijks met eten bezig. Voor sommige jongeren is voedsel een obsessie of probleem geworden. Je bent dan veel bezig met eten, calorieen en afvallen. Eten is dan vaak een bron van angst en spanning. Naast dat het eten soms moeilijk kan zijn, spelen er vaak ook andere problemen mee. OP richt zich ook hierop, niet alleen het eten maar ook de achterliggende gevoelens waar je last van kan hebben, worden in deze training mee behandeld. Verschillende thema’s zullen aan bod komen, denk hier bijvoorbeeld aan sociale vaardigheden, het vergroten van het zelfbeeld en zelfvertrouwen, weer een gezond eetpatroon ontwikkelen maar ook bijvoorbeeld; hoe communiceren de jongeren (weer beter) met hun ouders. Een bijeenkomst samen met ouders wordt daarom eveneens ingepland. De trainingen vinden plaats op locatie.

AREA071 is verheugd met deze maatschappelijke inzet, ondersteunt het doel en verwelkomt hen graag in de AREA om deze als kantoor en uitvalsbasis te gebruiken. Starter nummer 2 is nu bekend en er volgen spoedig meer..