Nieuwe starter: Van Rooij Distributie

Wij zijn meer dan blij jullie weer eens een nieuwe starter te kunnen aankondigen: Van Rooij Distributie heeft vanaf nu AREA071 als zijn vaste adres. We waren al buren, Van Rooij Distributie heeft haar logistieke ruimte beneden in ons pand, en zijn blij dat wij deze band hebben kunnen verstevigen. Beter een goede buur.. Enfin, Wij heten directeur Carlos van Rooij uiteraard van harte welkom en wensen hem veel succes!