Partnerschap Hogeschool Leiden en AREA071: De Ondernemersacademy

Hogeschool Leiden cluster Management & Bedrijf
Het cluster Management en Bedrijf verzorgt de hbo-opleidingen: Management in de Zorg, Human Resource Management, Sociaal Juridische Dienstverlening, HBO Rechten, Commerciële Economie en Communicatie. Daarnaast verzorgt M&B diverse post-hbo opleidingen. Sinds kort bestaat ook de minor Ondernemen.

AREA071 is het vernieuwende concept op het gebied van huisvesting en ontwikkeling voor startende ondernemers. Middels een voordelig en flexibel alles inclusief pakket, inkoopvoordelen, coaching & begeleiding, events, omvangrijk netwerk en samenwerking & synergie biedt zij de starters de ultieme basis voor succes.

Beide partijen zien elkaars meerwaarde, de concrete mogelijkheden om elkaar te versterken en willen een solide samenwerking aangaan voor de lange termijn. Een samenwerking op inhoud. Een wederzijdse samenwerking in theorie en praktijk. Dit krijgt vorm middels de Ondernemersacademy, een aparte entiteit binnen het AREA071 concept.

De academy bestaat vooralsnog uit een tweetal onderdelen;
• Stageplaatsen
• Wederzijdse kennisbevordering

De Hogeschool Leiden en AREA071 zijn op dit moment bezig een aantal componenten te faseren en nader uit te werken. Zo zijn bijvoorbeeld het inrichten van een echte incubator, begeleiding en coaching van startups en een nazorgtraject voor alumni zaken die worden onderzocht. Voor de korte termijn kiezen zij voor een focus op een specifieke opleiding met een programma op maat.

De samenwerking tussen partijen is reeds concreet via het project ComOn vanuit de opleiding communicatie uit het cluster Management & Bedrijf. Projectgroep Eigenwijs gaat de komende tijd aan de slag met de wervingscampagne ten behoeve van de starters en zzp-ers.

Komende tijd maken wij meer over de inhoud, vorm en business partners van de academy bekend. Hou daarvoor de bekende kanalen in de gaten.