Blog op ondernemend Leiden: De zin van onzin.

In deze tijd een onderneming starten getuigt van lef. In deze tijd iets nieuws verzinnen ook. Veel ondernemers met ambitieuze plannen worden door de passieve meerderheid a priori voor gek versleten. Die ervaring hebben wij allemaal. Zonder ondernemerschap en lef geen innovatie en groei. Zonder ondernemerschap en lef geen miljonairs en geen faillissementen. Ondernemerschap kan, mag en moet ver gaan. Al zitten er uiteraard wel grenzen aan. Waar ligt de grens tussen zin en onzin?

Een toepasselijk voorbeeld van onzin is natuurlijk groene ondernemer Pieter Kos met zijn volhardende kabelbaan illusie. Vanuit zijn eigen groene universum (Kosmos), niet gehinderd door enige zwaartekracht, lanceert Pieter zijn eigen proefballon. Een op het eerste gezicht sympathiek idee dat onschadelijk lijkt. Maar is dat eigenlijk wel zo?
Allereerst wordt onder het mom van ‘out of the box’ denken van het complete bereikbaarheidsdossier een karikatuur gemaakt. Wel een kabelbaan maar geen asfalt met parkeergelegenheid. Altijd tegen welke aantasting van (natuur- en/of stads)gezichten dan ook, behalve met totaal niet in een omgeving passende objecten als kabelbanen en windmolens. Pieter komt met een oplossing voor een niet bestaand probleem, geredeneerd vanuit slechts een minuscuul facet uit een complex, fundamenteel en veel groter probleemdossier: Bereikbaarheid van de Leidse regio. Van een steeds beperkter winkelaanbod in het centrum, leegstand op de overige bedrijfsterreinen, tot een verkeersinfarct daar naar toe. Een probleem dat vraagt om een oplossing in de vorm van een regionale totaalvisie en dito uitvoeringsplan. Of loopt er straks ook een kabel richting IKEA bij ons in Leiderdorp? In ieder geval wel hoog. Nu nog waardig.

Wat zou dan als zinvol of zinnig gelden? Het eerste dat mij gelijk te binnen schiet is natuurlijk het Stadslab. Een organisatie die weliswaar geheel out of the box denkt, maar tegelijkertijd de juiste snaar raakt en daarmee aansluiting vindt op bestaande (maatschappelijke) infrastructuur. Een bundeling van creativiteit, brede samenwerking en gebruik makend van de bestaande kracht van de stad. En zonder het aangezicht of de historische waarde ervan geweld aan te doen. Een goed voorbeeld is natuurlijk het Singelpark maar ook de inzet om de Breestraat weer op het juiste niveau te krijgen getuigt van innovatiekracht gecombineerd met gezonde realiteitszin. En ondernemerschap. Met een breed draagvlak, onder meer door veel andere partners erbij te betrekken.

Is het idee van Pieter dan helemaal zinloos? Het antwoord hierop luidt natuurlijk nee. De meeste onzin op dit gebied komt voort uit goede bedoelingen en betrokkenheid. Zo ook het idee van de kabelbaan. Oprechte zorgen om milieu, stedelijke problematiek en politieke inzet vallen louter te waarderen. Dat geldt wat mij betreft minder voor de aangedragen oplossingsrichting maar ach.

Ik pleit ervoor dat in deze het echte ondernemerschap wordt omarmd en gestimuleerd en niet het onzinnige. Alleen in combinatie met een economisch bloeiende regio kunnen ondernemers zoals Pieter tot het einde der tijden in staat worden gesteld hun op zichzelf nuttige en creatieve proefballonnen te lanceren.

Een prettig weekend!