AREA071 netwerkpartner van The Hague Security Delta!

Jullie kennen ons als ambitieus. Daarnaast proberen wij altijd innovatief en ondernemend te zijn. Die kernwaarden zijn de basis voor ons concept. Wij zijn altijd bezig met het creëren van meerwaarde voor onze starters en partners. Een sterk AREA071 concept en dito uitvoering dragen daar uiteraard aan bij. Momenteel ligt onze focus op het succesvol werven van ruim voldoende starters bij onze eerste locatie in Leiderdorp. Alle activiteiten die wij ondernemen komen voort uit een visie. Een visie waarbinnen ook uitbreiding van locaties maar ook ons concept goed passen. Wij staan voor ons verhaal en de uitvoering daarvan en willen onze boodschap verspreiden.

Gelet op het voorgaande houden wij constant onze ogen open en staan open voor nieuwe initiatieven en denken graag mee met voor ons relevante businesspartners. Zo werden wij enige tijd geleden benaderd door The Hague Centre of Strategic Studies (HCSS), een zeer aansprekende denktank, en de Haagse Kamer van Koophandel.

HCSS is opgericht in 2007 als een onafhankelijke denktank. De oprichter Prof. Dr. Rob de Wijk heeft deze organisatie opgebouwd met een klein team van senior experts en analytici, die werden aangetrokken vanuit andere organisaties en instellingen zoals TNO, RAND, Clingendael, het Ministerie van Defensie en de Verenigde Naties. Het team houdt zich bezig met strategisch onderzoek en analyses op het gebied van internationale en nationale veiligheids- en defensievraagstukken. Zij vertalen conceptuele denkwijzen naar oplossingsgericht beleid en operationele aanbevelingen voor haar partners. De laatste jaren heeft HCSS een groei doorgemaakt wat betreft omvang, scope en reputatie. Het is op dit moment een zeer bekende organisatie, die het veiligheidsdomein verbindt met sociaal economische stabiliteit en duurzaamheid en bekijkt beleidsimplementaties voor een breed spectrum aan stakeholders.

Zij stelden ons de vraag of wij eens konden onderzoeken of het veelgeprezen businessmodel van AREA071 ook van toepassing zou kunnen zijn op The Hague Security Delta (HSD).

HSD is een continue groeiend, breed actief en productief netwerk in de veiligheidssector binnen de Groot Haagse regio. Partners maken gebruik van elkaars resources en kapitaal om innovatieve producten en diensten rondom voorname (internationale) veiligheidsissues, waaronder cyber security en forensische vraagstukken, te ontwikkelen en in de markt te zetten. HSD stelt zich ten doel om de regio tot een internationaal befaamd en aansprekend veiligheidscluster te ontwikkelen.

Gelet op de complexiteit van de hedendaagse veiligheidsvraagstukken zullen de zakelijke partijen, overheid en het onderwijs nauw met elkaar samen moeten werken. Nieuwe risico’s, een krimpende banenmarkt en economische dynamiek vragen technologisch gerichte veiligheidsantwoorden en –oplossingen, gebouwd op een fundament van juridische zekerheid en ondersteund door een breed draagvlak binnen de bevolking.

Alle benodigde disciplines komen in de Groot Haagse region samen. Hier zijn meer dan 300 bedrijven, universiteit, onderzoeksinstellingen, overheids- en internationale organisaties gevestigd, waaronder een aantal bedrijven en instellingen met een unieke positie in de wereld op het gebied van kennis, vraag- en aanbod van innovatieve veiligheidsoplossingen. Door deze samenwerking realiseren zij een bijdrage aan de (inter)nationale veiligheid en economische ontwikkeling.

Een aansprekend initiatief dus dat ook nog eens uitstekend aansluit bij de opzet en uitgangspunten van AREA071. Op dit moment gelden wij als netwerkpartner, een mooie eerste stap. Wij zien op termijn een goede kans om ook als AREA een verdere bijdrage aan de HSD te kunnen leveren en daarmee onze positie daarbinnen te kunnen uitbreiden. Het begin is er in ieder geval, de visie en ideeen op het gebied van samenwerking, uitvoering en ontwikkeling ook. Tenslotte geven wij graag onze mening! AREA070…?

http://www.thehaguesecuritydelta.com/partners-landkaart.html
http://www.hcss.nl